Organisasjonsprogram – Et sterkere og bredere AUF

For første gang på flere tiår skal AUFs landsmøte igjen behandle et organisasjonsprogram. Frem mot høstens landsmøte skal vi diskutere veien videre for organisasjonen vår og foreslå løsninger som gjør oss til en enda større politisk kraft i Norge.

Programkomiteen skal gi et fremtidsrettet og realistisk bilde av organisasjonen vår, hvor vi står per nå, hvilke utfordringer vi vil møte i tiden som kommer og hvilke organisatoriske satsinger som må på plass for framtida.

Vi vil at alle medlemmer av AUF skal delta med sine innspill og tanker. Vi kommer mer enn gjerne på besøk for å lytte, få innspill og lære mer om hvilke muligheter som finnes for organisasjonen vår.

Vi gleder oss til noen spennende måneder med programarbeid.

 

Vennlig hilsen,
Sindre Lysø
Generalsekretær og leder for komiteen

 

Hva skal organisasjonsprogrammet inneholde? 

I vårt arbeid legger organisasjonen opp til en tredelt struktur, som vi tror vil legge best mulig til rette for en god dialog rundt organisasjonsprogrammet.

Del 1 – Situasjonsbeskrivelse av AUF, med synliggjøring av organisasjonens største utfordringer og muligheter for årene som kommer.

Del 2 – AUFs nye organisatoriske hovedområder. 3-5 temaer som hele organisasjonen skal fokusere ekstra mye på framover.

Del 3 – Gjennomgang av mindre organisatoriske problemstillinger som ikke faller inn under de organisatoriske hovedområdene.

 

Framdriftsplan 

Komiteen har lagt opp til 4 fysiske møter:

27. januar: Komiteen hadde oppstart, avklarte arbeidet seg imellom og diskuterte oppbyggingen av programmet.

21.-23. februar: Komiteen vil på dette møtet drøfte utkast til situasjonsbeskrivelse og forsøke å lande de organisatoriske fokusområdene for organisasjonen.
Temaer som vil bli diskutert på dette møtet er:

  • Kontingentsituasjonen i AUF
  • Medlemstilbud til medlemmene våre
  • Hvordan lokallagenes rolle i organisasjonen kan styrkes i årene som kommer
  • Hvordan AUF kan bli en mer mangfoldig organisasjon
  • Hvordan AUF og LO skal jobbe enda tettere i årene som kommer

13.-15. mars: Hva komiteen vil diskutere på dette møtet blir oppdatert etter neste møte.

3.-5. april: Hva komiteen vil diskutere på dette møtet blir oppdatert etter neste møte, men dette er det siste fysiske møtet komiteen har før programmet skal leveres til sentralstyret.

 

Har du eller lokallaget ditt innspill?

Vi tar imot alle innspill til arbeidet og programmet! Bruk dette skjemaet:

Trykk her for å komme med innspill til organisasjonsprogramkomiteen

 

Vil dere ha besøk på et møte, kurs eller konferanse? 

Vi kommer gjerne på besøk til lokallaget eller fylkeslaget deres. Vi har tre ulike opplegg som vi har laget for å kickstarte debatten:

  1. 4 hjørner – AUF-edition. Medlemmene beveger seg rundt i rommet ut fra hvor enig eller uenig man er med en påstand. Er AUF en mangfoldig organisasjon? Er jeg fornøyd med medlemstilbudet der jeg bor? Er det kult å gå med AUF-merch?
  2. Debatt-challenge. Medlemmene blir introdusert for temaer som “burde AUF ha flere sentralstyrte eller lokalstyrte kampanjer?”, “burde AUF ha flere fysiske skoleringer eller satse mer på digitale skoleringer” og “skal medlemmer rekrutteres bredt eller mer målrettet mot grupper som er underrepresentert i organisasjonen?”. Diskuter selv eller utfordre hverandre til å ta en rolle for og i mot.
  3. Scenario – hvor er AUF i 2030? Hva er det morsomste med AUF vi må ta vare på? Hva gjør det hyggelig i vårt lokallag? Hvordan skal AUF klare å forbli norsk ungdoms viktigste stemme? Gir mulighet til å tenke langt inn i framtiden om hvordan organisasjonen vår skal bygges videre.

For at vi skal kunne møte flest mulig ber vi om at dere melder inn ønsker om besøk så fort som mulig. Husk å skrive hvilket eller hvilke opplegg dere vil gjennomføre. Send en epost til andreas@auf.no, så organiserer vi det!

 

Komiteens sammensetning: 

Sindre Lysø, generalsekretær og leder for komiteen
Julia Eikeland, Rogaland
Mansoor Hussain, Oslo
Agnete Masternes Hanssen, sentralstyret og Troms og Finnmark
Roar Howlid, Vestfold og Telemark
Ingrid Tønseth Myrh, Innlandet
Gjermund Bungum Gorset, Trøndelag
Ida Hirst, Agder
Helle Hertzberg, Viken
Tonje Storli Tronsvang-Sandnes, fylkessekretærklubben

Andreas Skretting Jansen er sekretær for komiteen