Prinsipprogram – Veien fram mot 2035

På landsmøtet høsten 2020 skal vi vedta et nytt prinsipprogram. Det forrige prinsipprogrammet vi har er fra 1992, og det er på høy tid at dette oppdateres. Programkomiteen er allerede godt igang med å utmeisle det nye programmet. Likevel trenger vi din hjelp. For vi vet at AUF består av et enormt meningsmangfold, og programmene våre blir alltid best når hele organisasjonen er med og bidrar.

Vi inviterer alle lokallag og fylkeslag til å komme med sine innspill. Vi kommer også gjerne på besøk for å lære, lytte og fortelle om programmet. 

På denne siden skal du finne all informasjonen du trenger for å være med å bidra til at det nye programmet skal bli så bra som mulig.

Med vennlig hilsen,
Astrid Willa Eide Hoem
Nestleder i AUF og leder av programkomiteen

 

Hva skal programmet inneholde? 

Hvordan det endelige programmet blir seende ut er opp til landsmøtet, men programkomiteen har lagt opp til følgende struktur: 

Del 1 – Samfunnsanalyse
Del 2 – Prinsipprogram
Del 3 – Veien fram mot 2035

I del 1 vil vi komme med vår analyse av samfunnet i dag. Hvordan er det å være ung i Norge i 2020? Er vi fornøyd med Norge sitt bidrag til å nå målene i Parisavtalen? Hvilke trekk ved hverdagen vår må vi bevare? Fungerer spleiselaget vårt slik det er designet i dag? Dette, og mange andre spørsmål skal vi finne svar på. 

I del 2 skal vi enes om hvilke prinsipper vi skal bygge politikken vår på. Vi skal diskutere, og bli enig, om hvilket verdisyn AUF har. Disse prinsippene skal AUFere kunne legge til grunn for all politikkutvikling de neste årene, og skal sørge for en rød tråd i organisasjonen vår.

Den siste delene av programmet skal, med utgangspunkt i samfunnsanalysen og prinsippene, stake ut en kurs fram mot 2035. Vi skal vise hvilke alternativer AUF har til politikken som føres av dagens regjering, og hvilke krav vi stiller til politikken som skal føres av alle regjeringer og kommunestyrer de neste 15 årene. 

 

Framdriftsplan 

  • 22. januar – komitemøte
  • 12. februar – komitemøte om samfunnsanalyse
  • 25. februar – komitemøte om prinsipp
  • 12. mars – komitemøte prinsipp og 2035
  • 23.-24. mars – komitemøte om 2035
  • 31. mars – komitemøte om 2035
  • 16. april – behandling i sentralstyret’
  • mai – utkast sendes til alle fylkes- og lokallag
  • Oktober – programmet vedtas på landsmøtet

 

Programkomiteens sammensetning

Astrid Willa Eide Hoem, leder
Aleksandra Seljeseth, Troms og Finnmark
Emilie Græsli, Trøndelag
Fawzi Warsame, Oslo
Jan Halvor Vaag Endrerud, sentralstyret
Lene Myhrvold, Fellesforbundet
Leonora Hjelle, Vestland
Maria Imrik, Østfold
Sander Delp Horn, Nordland
Tobias Hangaard Linge, Akershus

Kristoffer Hansen er sekretær for komiteen.

 

Hvordan komme med innspill?

Vi tar imot alle typer innspill. Send gjerne mail til oss enten til astrid@auf.no eller til kristoffer@auf.no. Eller så kan du bruke dette skjema:

Trykk her for å komme med innspill!

 

Besøk til lokallaget deres?

Vi kommer gjerne på besøk til lokallaget deres. For at vi skal rekke over så mange lag som mulig, så ber vi dere være tidlig ute. Send epost til kristoffer@auf.no hvor dere skriver at dere ønsker besøk, så organiserer vi det.