Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2022 - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre 2022

AUF i Troms kommer til å få et veldig bra fylkesstyret, og det er en samlet valgkomite bak denne innstillingen. Valgkomiteen mener innstillingen representerer en god geografisk spredning samt godt engasjement og et bra mangfold. AUF i Troms avholder årsmøte 12.februar, og det skal blant annet velges et nytt fylkesstyre som skal lede oss gjennom dette året.

Fylkesleder: Kristian Fagerli (22), Tromsø 

Organisatorisk nestleder: Maren Sollie Aukland (18), Tromsø

Politisk nestleder: Karl Aksel Sandvoll (22), Tromsø

 

  1. styremedlem: Ingeborg Gjerdrum Foshaug (19),  Målselv 
  2. styremedlem: Vegard Nordskag (22), Kvæfjord
  3. styremedlem: Hanne Thode (17), Harstad 
  4. styremedlem: Sigurd Wormdal (15), Tromsø 

 

  1. vara: Regine Røvik (18), Tromsø
  2. vara: Harald Christian Vestjord (19), Tromsø
  3. vara: Tine Westby Thorstad (17), Svalbard 
  4. vara: Håkon Haugnes (15), Tromsø 
  5. vara: Kaisa Marja Hætta-Jacobsen (18), Harstad
  6. vara: Májjá Breivik Utsi (15), Nordreisa

 

 

 

Bli medlem i AUF