Still til valg - AUF

Still til valg

 

Årsmøtet nærmer seg med stormskritt og valgkomiteen begynner sitt arbeid allerede nå.
Årsmøtet er AUF i Nordland sitt høyeste organ hvor vi vedtar politikk, men også velger hvem
som skal inneha de forskjellige vervene, som leder, nestleder, fylkesstyremedlemmer, etc. i
den neste perioden.

Valgkomitéen til AUF i Nordlands årsmøte har nå startet sitt arbeid. Verv som er til valg:
AU (Arbeidsutvalget):
– Fylkesleder (Fast landsstyremedlem)
– 1. nestleder
– 2. nestleder

Fylkesstyremedlemmer:
– Fagligpolitisk ansvarlig
– Jentekontakt
– Feministisk, antirasistisk og inkluderingsansvarlig
– Skole- og arbeidsansvarlig
– Internasjonalt ansvarlig
– Miljø og klimaansvarlig

Vara til fylkesstyret:
– 1. 2. og 3. vara

Annet:
– 2 sentralstyrekandidater til AUF
– Ungdomskandidater til fylkestingslisten
– Kontrollkomiteen, 2 medlemmer og en leder
– 3 landsstyremedlemmer med personlig vara
– 1 AUF representant til Nordland APs nominasjonskomite

Om du ønsker å stille til verv i AUF i Nordland eller har forslag til kandidater, så ber vi deg om å
fylle ut dette skjemaet: https://forms.gle/ver4gRFQJzhvLqDu9

Vi oppfordrer alle som kan tenke seg å stille eller har forslag på gode kandidater til å fylle ut skjemaet slik at vi får de beste folkene i de rette vervene.
Spørsmål til valgkomiteen kan rettes til komiteens leder Nathaniel Holan Larsen på nathaniel.larsen@narvikpolitiker.no

Fylkesstyret skal innstille ny valgkomite. Ønsker du å stille til det? Send mail til nordland@auf.no hvorfor akkurat du egner deg!

Bli medlem i AUF