USA leker med verdensfreden - AUF

USA leker med verdensfreden

Den siste tiden har USAs utenrikspolitiske prioriteringer gjort verden til et mer utrygt sted.

Siden ICAN mottok Nobels Fredspris for sitt arbeid for et internasjonalt forbud mot atomvåpen har nedrustning stått høyt på den verdenspolitiske agendaen. AUF reagerer sterkt på at USA følger opp dette med å trekke seg fra atomavtalen med Iran. AUF ønsker en verden fri for atomvåpen og mener at et internasjonalt forbud er grunnsteinen i denne visjonen. Deretter vil det kreves at verdens ledere går sammen om forpliktende avtaleverk som sørger for at nedrustningen blir et faktum. Avtalen med Iran er et eksempel på dette. At USA trekker seg fra avtalen fremstår som politisk sjansespill og AUF stiller seg sterkt kritiske til denne måten å drive utenrikspolitikk på.

Samtidig som USA skaper uro med Iran, Nord Korea og en rekke andre land som er interessenter i disse konfliktene, åpner de i dag sin ambassade i Jerusalem. AUF fordømmer åpningen av ambassaden. Siden Oslo-avtalen har linja vært at Jerusalems status skulle avgjøres gjennom forhandlinger. Dette er en linje både Clinton, Bush og Obama har fulgt. Trumps brudd med dette er alvorlig og konsekvensene uante. Internasjonale medier melder om titalls drepte og hundrevis av skadde på Gaza i dag 14. mai 2018 som sentralstyret har sitt møte. Norge kan ikke forholde seg passive til at USA gjør alt de kan for å skalere opp konflikten mellom Israel og Palestina. AUF fordømmer voldsbruken på Gaza, på Vestbredden og i Jerusalem.

Samtidig som ambassaden åpner i Jerusalem er Israel i seiersrus over å ha vunnet Eurovision Song Contest. Debatten har allerede begynt å rulle om neste års finale skal legges til Jerusalem. AUF vil advare mot dette, da det vil være en klar politisk handling fra Israel om å kommunisere Jerusalem som deres hovedstad. AUF vil benytte anledningen at ESC avholdes i Israel til å sette søkelys på regimets okkupasjon av Palestina og menneske- og folkerettsbruddene som skjer hver dag.

 

AUF mener

  • Verdens ledere må trygge Iran-avtalen og Norge må bidra til flere avtaler om atomnedrusting
  • Det er galt at USAs ambassade legges til Jerusalem og oppfordrer andre land til å ikke gjøre det samme
  • Voldsbruken fra det israelske militæret mot sivile palestinere er uholdbar og AUF krever en stans i menneskerettighetsbruddene mot den palestinske befolkningen
  • At palestinske og israelske styresmakter snarest må møtes ved forhandlingsbordet for å igangsette fredsforhandlinger
Bli medlem i AUF