Ikke rør abortloven, KrFu! - AUF

Ikke rør abortloven, KrFu!

AUF-leder Mani Hussaini reagerer kraftig på KrFus utspill om å stramme inn abortloven i neste Stortingsperiode. Han mener utspillet hører hjemme i fortida.

 

 

– KrfU sine holdninger til abort har ingenting i 2017 å gjøre. AUF vil ikke samarbeide med partier som sår tvil om kvinners rett til selvbestemmelse. Slik moralisering og forsøk på å reversere abortloven går vi aldri med på.

I følge Hussaini kan man ikke stole på Erna Solberg og de borgerlige når det gjelder retten til å bestemme over egen kropp.

– Det så vi blant annet i 2014, da Bent Høie (H) forsøkte å gjøre det vanskeligere for kvinner å ta abort. Heldigvis sa hele Norges befolkning nei til
Høyre og KrF sitt forsøk på å svekke abortloven. En stemme på de borgerlige partiene til høsten kan bli en stemme på svekka abortrettigheter og mindre frihet til å bestemme over egen kropp.

Han gjør det helt klart at en valgseier for Arbeiderpartiet betyr vern av abortrettighetene, og er helt tydelig på at KrF ikke bør inviteres inn i et samarbeid hvis de ikke stenger dørene for KrFus forslag.

– Arbeiderpartiet kan ikke samarbeide med partier som svekker friheten til kvinner og har en utgått politikk fra 70-tallet. Vi trenger en Arbeiderparti-ledet regjering som er klar for å ta landet vårt i en ny retning, skape nye jobber, ansatte flere lærere og få ned klimagassutslippene, ikke kaste bort tida på omkamper fra KrF.

 

Bli medlem i AUF