– Vannkrise er kvinnekrise - AUF

– Vannkrise er kvinnekrise

AUF-leder Mani Hussaini krever at en ny Arbeiderparti-regjering målretter en større del av norsk bistand til utbygging av gode vann- og sanitærtjenester i utviklingsland. – Vi vet at mangel på rent vann og gode sanitærtjenester rammer kvinner hardest, og konsekvensene er at jenter og kvinner holdes borte fra utdanning og arbeid, sier Hussaini.

I anledning verdens vanndag, 22. mars, ønsker AUF-lederen å rette søkelys på den kritiske situasjonen rundt vann- og sanitærtjenester i mange utviklingsland.

– Mangelen på rent vann gjør at barn er oftere og mer syke, og det er en kjensgjerning at kvinner oftest blir hjemme med syke barn. Tradisjonelt sett er det også kvinner som får i oppgave å skaffe vann til familien, noe som gjør at de blir tvunget til å velge vekk skole, arbeid og deltakelse i samfunnet for øvrig, sier Hussaini.

Globale tall fra FIVAS viser at hver tredje skole ikke tilfredsstiller elevenes behov for rent vann og trygge sanitærtjenester, og at dette også først og fremst rammer jenter i puberteten.

– Konsekvensen er at menstruerende jenter går glipp av så mye som en fjerdedel av skoleåret på grunn av mangel på rent vann og toaletter, noe som utgjør sjokkerende 443 millioner skoletimer i året. Det er et alvorlig problem, og hvis man får opp kvaliteten på vann- og sanitærtjenestene ved skolene i utviklingsland vil det bli betraktelig enklere for disse jentene å fullføre utdanningen sin, sier Hussaini.
Gjennomgående er mangelen på tilgang på vann- og sanitærtjenester særlig negativt for kvinner. Ofte ligger det mye skam og tabu rundt sanitærtjenester, og sjansen for overgrep og voldtekt blir større uten trygge toaletter.

– AUF ønsker en feministisk utviklingspolitikk som anerkjenner at kvinner bærer den tyngste byrden av verdens vannmangel. Det at jenter går glipp av utdanningen sin fordi de får mensen og ikke har rent vann eller et toalett å gå til, er en virkelighet som er vanskelig å se for seg i Norge.

Derfor krever han at en ny Arbeiderparti-regjering viser handlingskraft, og gir støtte til prosjekter som jobber for tilfredsstillende tilgang til vann og sanitærtjenester i utviklingsland.

– Vannkrise er kvinnekrise, og derfor mener vi i AUF at norsk bistand må målrette og øke støtten til utbygging av vann- og sanitærtjenester, spesielt i urbane strøk og ved utdanningsinstitusjoner. Arbeiderpartiet har en stolt tradisjon med å jobbe for universell tilgang til skole og utdanning, og dette vil være et avgjørende bidrag for å nå FNs bærekraftsmål, og sikre jenters utdanning, avslutter Hussaini.

Bli medlem i AUF