Nora vil være en tydelig stemme i Hole - AUF

Nora vil være en tydelig stemme i Hole

Nora Prøsch Meier er fra Hole. Når hun blir valgt inn i kommunestyret til høsten håper hun at hun får masse AUF -gjennomslag. Hun ser også frem til å jobbe med Ringeriksbanen og alt annet som skal skje i kommunen fremover.

Hole kommune er en landlig, men sentral kommune. Høyre har styrt bygda i 20 år. Det er mange muligheter i nærmeste fremtid, men kommuneøkonomien er skjør og må trygges. Det kan Arbeiderpartiet klare. Nora skryter av at Hole er full av foreninger og frivillige organisasjoner, noe som er ekstremt positivt. Selv meldte hun seg inn i AUF fordi hun hadde et behov for å engasjere seg i samfunnet og bidra med noe.

 

Navn: Nora Prøsch Meier

Alder: 19 år

Plassering: 4.

Hjertesaker: En bedre skolehelsetjeneste og skolemat fordi det er viktig for å minke ulikheter og øke læringen i skolen. I tillegg skal ikke økonomien være et hinder for å drive med fritidsaktiviteter.

 

Skolemat og at økonomien ikke skal være et hinder for å delta på fritidsaktiviteter henger litt sammen. Det er viktige velferdstiltak som kan gjøre forskjellene mindre mellom barn og unge i Hole.  For Nora er det også viktig å fokusere på flere og billigere boliger for unge fremover samt å få flere arbeidsplasser i bygda slik at flere kan flytte tilbake etter studiene og etablere familie. Det er i hvertfall det Nora håper hun kan gjøre.

Meningsmålingene i Hole viser enn så lenge at Arbeiderpartiet kan vinne valget på første gang på lenge. Det er selvfølgelig gøy å ha i bakhodet nå som valgkampen allerede er godt i gang. Nora gleder seg til å stå på stand og møte Holeværinger og høre på hva de ønsker for bygda.

Fra høsten av håper Nora at hun kan være en tydelig stemme i lokalpolitikken, fordi det er det viktig at ungdom har. Hun sier det er utrolig gøy å engasjere seg enten det er i et parti, en organisasjon eller som deltaker på demonstrasjoner. Hun tipser om at det er lettere om man får med seg flere, særlig i starten.

 

Bor du i Hole og er enig med Nora? Gi henne et kryss når du stemmer da vel!

Bli medlem i AUF