Innstilling til fylkesstyre i AUF i Rogaland - AUF

Innstilling til fylkesstyre i AUF i Rogaland

Valgkomiteen bestående av Marthe Knutsen (leder), Hedda Ripland Moberg og Rasmus Kurdahl-Martinsen har innstilt følgende til nytt fylkesstyre 2019:

Leder: Julia Eikeland

Politisk nestleder: Christian Hetty

Organisatorisk nestleder: Sanne Ellingsen

Fagpolitisk ansvarlig (tiltredende AU): Tord Andreas Skredlund

Skole og arbeid: Hedda Korneliussen

Miljø og klima: John Olav Haveraaen Molin

Internasjonalt: Guro Valen

Likestilling og inkludering: Mathilde Hope Nes

Styremedlem: Jakob Skretting Jansen

1.vara: Eivind Rønneberg Fagereng

2.vara:Thea Bøe Johansen

3.vara: Espen Kommedal Hop

 

Landsstyret:

Julia Eikeland

1.Vara: Sanne Ellingsen

Christian Hetty

1.Vara: Tord Andreas Skredlund

Bli medlem i AUF