Bli kjent med våre ungdomskandidater til Stortinget: Sandra - AUF

Bli kjent med våre ungdomskandidater til Stortinget: Sandra

Som 14 åring meldte hun seg inn i AUF fordi hun var uenig med Siv Jensen, og engasjementet har ikke avtatt med årene – det har vokst til nye høyder.

Nå vil hun ta engasjementet enda lengre.

De siste åtte årene har hun hatt mange verv og blant annet ledet Ungdommens fylkesting i Nordland, og AUF i Nordland. I dag er Sandra Tønne en av AUF i Nordlands to kandidater inn mot nominasjonsprosessen til Nordland Arbeiderparti og hun håper på å få en plass på stortinget i 2017. Sandra sitter i kommunestyret, er vara på fylkestinget og studerer juss i Tromsø, men først og fremst anser hun seg selv som en helt vanlig 22-åring.

Les også intervjuet med Simon Johnsen, AUFs andre kandidat til Stortinget.

img_2139

Hvorfor er det viktig at flere unge kommer inn på Stortinget?

– Stortinget skal representere det brede mangfoldet i befolkningen, da er det viktig at også unge stemmer blir hørt. En pensjonist er like egnet til å uttale seg om hvordan skolehelsetjenesten på de videregående skolene fungerer, som en 19-åring er til å uttale seg om hvordan rettighetene til pensjonister blir ivaretatt. Jeg vet hvordan det er å være student og deltidsansatt, men jeg vet lite om hvordan det er å være småbarnsfar eller selvstendig næringsdrivende.

– Det er viktig at alle aldersgrupper, er representert slik at Norge blir det beste landet å bo i for alle. Da blir det nok også lettere for velgerne å identifisere seg med de som står på listene, akkurat det anser jeg som svært nødvendig, det er jo velgerne vi er her for.

Hva gjorde at du engasjerte deg i AUF?

– Jeg meldte meg inn i AUF på eget initiativ sommeren 2008. Jeg husker jeg var uenig i noe Siv Jensen hadde sagt på TV og mitt svar til dette var å melde meg inn i AUF. Jeg har alltid engasjert meg litt mer enn mine jevnaldrende og engasjementet ble ikke noe mindre etter at jeg meldte meg inn.

– I familien har jeg ingen utpregede politikere, men jeg er heldig som har foreldre som alltid har engasjert seg i samfunnet rundt og som aktivt har utfordret meg til å tenke og mene. Som 5-åring tok mamma meg med i et demonstrasjonstog for kosovoalbanere, og det var vel da jeg forstod at ikke alle har det like bra som meg, og kanskje var det der gnisten ble tent.  For meg var det aldri noe alternativ å velge et annet ungdomsparti enn AUF, det er her jeg hører hjemme.

Hva synes du om engasjementet til ungdom generelt?

– Jeg synes ikke engasjementet til ungdom i dag er så ille som mange skal ha det til. Det hadde nok vært ønskelig at flere av oss engasjerte seg i ungdomspartier, ungdomsråd og elevrådene på skolen. Det at ikke flere gjør det betyr ikke automatisk at man ikke er engasjert, men at mange kanskje ikke ønsker å uttrykke sitt engasjement i det offentlige rom. Når man ser hvilke holdninger unge i politikken ofte blir møtt med synes jeg ikke det er rart at ikke flere ønsker å engasjere seg politisk, sier Sandra, tydelig engasjert.

– Vi ungdom må møtes på våre egne premisser, og man må jobbe for å finne arenaer hvor ungdom kan si hva de mener og bli hørt.

Hva tenker du om de som mener du er for ung og uerfaren?

– Dersom noen mener at jeg er ung og uerfaren får de bare mene det; jeg blir ikke hverken eldre eller mer erfaren om jeg ikke får mulighet til å utvikle meg.

– Jeanne d’Arc ble bare 19 år, men før sin død rakk hun å lede Frankrike til seier over England, alder er med andre ord bare et tall.

Hvilke saker mener du er viktig frem mot stortingsvalget 2017?

– Jeg mener at nordområdepolitikk vil være særdeles viktig i tiden fremover, men dette er et litt diffust uttrykk, hva er nordområdepolitikk egentlig? For å sentrere svaret litt tror jeg fiskeripolitikk og kanskje konsekvensutredning i LoVeSe vil være viktige saker. Klimadebatten vil nok også oppta valgkampen i stor grad.

Du studerer juss, hvorfor falt valget på det studiet?

– Jeg har alltid vært over gjennomsnittet opptatt av rett og galt, og at ting skal være rettferdig. Min far vil ha det til at jeg allerede som 7-åring ville bli advokat. Det vet jeg ikke helt med, men jeg har i alle fall snakket om det så lenge jeg kan huske. I dag er det kanskje ikke advokat jeg først og fremst tenker at jeg ønsker å bli, men jeg ønsker å bruke den kunnskapen jeg får gjennom studiene til å gjøre en forskjell, kanskje hjelpe noen som trenger det eller bidra til å utvikle Nordland.

Er det en sak du vil trekke frem som en av dine fanesaker som politisk aktiv?

– Hadde jeg fått dette spørsmålet for tre år siden ville jeg nok sagt ”økt satsning på skolehelsetjenesten”. Da jeg først begynte å engasjere meg var det denne saken jeg jobbet mest med og brant mest for. Det var kampsaken min i begge mine år i Ungdommens Fylkesting. Jeg kjempet for skolehelsetjenesten på Ungdommens Storting og sommeren 2013 var jeg i møte med Bent Høie for å diskutere nettopp dette. Med årene er jeg vel blitt som politikere flest og det er mange saker som har opptatt meg. Som Nordlending er det umulig å ikke ha distriktspolitikk høyt oppe på prioriteringslista. Nå er vel en av de viktigste sakene for meg økt vekst og satsning på landsdelen, hvis vi skal få til dette må vi sette oss konkrete mål og jobbe sammen.

Til slutt, hvor ser du deg selv om 10 år?

– Det er vanskelig å si, uansett hva som skjer er det i Nordland jeg ønsker å bosette meg, og målet mitt er å bidra til, og utvikle fylket i mange år framover. Jeg er heldig som har fått de mulighetene jeg har – nå skal jeg gripe alle de jeg møter i årene framover, og med tiden vil jeg gjøre verden til et bedre sted for enda flere.

Bli medlem i AUF