Innstillingen til nytt fylkesstyre i 2023! - AUF

Innstillingen til nytt fylkesstyre i 2023!

Valgkomiteen har kommet fram til følgende innstilling for det nye fylkesstyret i AUF i Østfold 2023:

 

Leder: Isak Hagaseth Mydske (gjenvalg)

Organisatorisk nestleder: Madeleine Mellum (gjenvalg)
Politisk nestleder: Hashim Abdi (gjenvalg, ny rolle)

RUTA: Solveig Linéa Indstø (gjenvalg, ny rolle)
MILK: Katrine Dahlen(ny)
FAI: Hadiyo Ahmed (ny)
IRG: Peder Elias Henriksen (gjenvalg, ny rolle)
Styremedlem: Nicolay Storvik (ny)
Styremedlem: Miriam Waldenstrøm Prestvik (ny)

1. vara: Linnéa Josefine Johannesen (gjenvalg, ny rolle)
2. vara: Rane Skulesson Stene (ny)
3. vara: Adrianna Balicka (ny)
4. vara: Christoffer Lind Høyning (gjenvalg, ny rolle)

 

Delegater til Østfold Arbeiderpartis årsmøte:

Isak
Madeleine
Hashim
Linéa
Peder
Katrine
Hadiyo
Nicolay
Miriam
Rane
Linnéa
1. vara: Christoffer
2. vara: Adrianna

Fylkesstyret fåreslås å gis fullmakt av årsmøtet til å supplere varalista.

Delegater til Østfold Arbeiderparti sine representantskap:

Isak
Madeleine
Hashim
Linéa
Peder
Katrine
Hadiyo
Nicolay
Miriam
Rane
Linnéa
1. vara: Christoffer
2. vara: Adrianna

Fylkesstyret fåreslås å gis fullmakt av årsmøtet til å supplere varalista.

 

AUFs landsstyre

Isak
Med Hashim som personlig vara

Madeleine
Med Katrine som personlig vara

 

Kontrollkomiteen

Leder: Rune Fredriksen
Medlem: Camilla Aas
Medlem: Mathias Lind Høyning

Gratulerer til de innstilte! Det nye fylkesstyret skal bli valgt på årsmøtet 28. januar som avholdes på rådhuset i Sarpsborg.

Bli medlem i AUF