Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Akershus! - AUF

Valgkomiteens innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Akershus!

 

Her er valgkomiteens enstemmige innstilling til fylkesstyret som skal lede AUF i
Akershus gjennom 2023. Valget finner sted på årsmøtet til AUF i Akershus, 5.februar.
Link til arrangement: https://fb.me/e/3aFUjCkQj

På vegne av samtlige i valgkomiteen: Gratulerer med innstillingen!

Nimrah Ramzan
Leder av valgkomiteen

Daniel Lorentzen
Alisar Abd Alkader
Theo Mølster
Karianne Kirksæther
Medlemmer av valgkomiteen

Leder: Emil Johan Stenhaug (Lillestrøm f. 2001) – gjenvalg
Politisk nestleder: August Wærstad-Aalandslid (Nordre Follo f. 2004) – gjenvalg
Organisatorisk nestleder: Ida Flem (Ullensaker f. 2003) – gjenvalg

Ansvaret som tidligere har ligget under vervet skoleringsansvarlig ligger nå under
politisk nestleder.

Fylkesstyremedlem med fast plass: (tilfeldig rekkefølge)
Lokallagsansvarlig og leder for jentenettverket: Julie Andresen Wågenes
(Lørenskog f. 2006) – ny rolle
Fagligpolitisk ansvarlig: Martin Bredesen (Bærum f. 2000) – ny rolle
Studentansvarlig: Mikkel Sibe (Enebakk f. 1998) – ny

SMIF-ansvarlige:
Skole og arbeid: Oskar Hellesø-Knutsen (Gjerdrum f. 2005) – ny og Solveig Lycke
(Frogn f. 2005) – ny
Miljø og klima: Sunniva Salvesen (Nordre Follo f. 2005) – ny
Internasjonalt: Mikkel Bjørge Madsen (Bærum f. 2003) – gjenvalg

Feminisme, antirasisme og inkludering: Oleanna Utgård-Weltzien (Nordre Follo f.
2006) – ny

Andre innstillinger:
Kontrollkomite:
Runa Fiske, leder – gjenvalg
Lars Martin Berg, medlem – gjenvalg
Erlend Birkeland, medlem – ny

Landstyremedlemmer:
Emil Johan Stenhaug
Personlig vara: August Wærstad Aalandslid
Ida Flem
Personlig vara: Julie Andresen Wågenes

Anbefaling fra valgkomiteen:
Fylkesstyret anbefales å konstituere en valgkampansvarlig blant fylkesstyrets
medlemmer.

Alle spørsmål og henvendelser rundt valgkomiteens innstilling kan rettes til
valgkomiteens leder, Nimrah Ramzan, på e-post nimrah@auf.no.

Bli medlem i AUF