INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 - AUF

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

15356564_1187329167988297_7581365232465941979_n

 

AUF i Troms innkaller herved alle medlemmer til årsmøte 11.-12. februar 2017 i kommunestyresalen i Tromsø.

Årsmøtet starter kl. 11:00 på lørdag, med registrering fra kl. 10.00, og beregnes avsluttet ca kl. 14.00 på søndag. Det legges opp til et lite kurs fredag ettermiddag fra kl. 18.00 på Breivang videregående skole. Her legges også overnatting.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Konstituering

4. Innledning

5. Innkomne forslag

6. Vedtekter /Organisasjonsplan

7. Beretning

8. Regnskap og budsjett

9. Politisk program og manifest

10. Valg

11. Avslutning

 

Lokallagene må velge delegater (representant med stemmerett) som skal komme på årsmøtet.Hvert lokallag har et antall delegater, basert på medlemstall, de kan sende på årsmøte. Oversikt over antall delegater pr. lokallag vil komme så fort medlemstallene for 2016 foreligger. Om du ønsker å delta på årsmøtet, ber vi deg ta kontakt med ditt lokallag v/lokallagsleder, eventuelt fylkesleder, Eirin Kristin Kjær, 922 95 915 /troms@auf.no.

Frist for påmelding er fredag 3. februar. Det vil bli foretatt reisefordeling på reiseutgifter for delegater. Det vil si at de som ikke er delegater må avtale med sitt lokallag om de får dekket reisen. I tillegg møter de faste medlemmene i fylkesstyret med alle rettigheter. Medlemmene av arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett.

Om det er flere enn antall delegater fra ditt lokallag som ønsker å være med på årsmøtet, er det mulig å delta som observatør. Da har du ikke stemmerett, men kan likevel komme å delta på årsmøtet og alt det sosiale.

Dersom dere har noen saker dere vil ta opp på årsmøtet, bør disse være sendt inn til oss innen torsdag 2. februar. Frist for innsendelse av endringsforslag til det vedlagte manifest og programmet er torsdag 2. februar. Det er selvsagt alltid lov å komme med forslag i etterkant eller under årsmøtet, men for at fylkesstyret skal behandle sakene og komme med innstilling til vedtak må vi ha forslagene inn i forkant. Forslag sendes til troms@auf.no.

Når det gjelder overnatting har vi leid Breivang videregående skole. Her blir også festmiddagen holdt på lørdag kl 20. Husk pentøy!

Som alltid er det gratis å delta på arrangementer i regi av AUF. Vi spanderer maten og oppholdet. Ta vare på alle kvitteringer dere har i forbindelse med reise til og fra årsmøtet.

Spørsmål rettes til fylkesleder, Eirin Kristin Kjær, 922 95 915 /troms@auf.no

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen
AUF i Troms

 

Bli medlem i AUF