Nok er nok - avvikle pelsdyrnæringa nå! - AUF

Nok er nok – avvikle pelsdyrnæringa nå!

– Vi blir like sjokkert hver eneste gang vi ser bildene av dyr som lever under forferdelige forhold, men politikerne velger fortsatt å lukke øynene. Nå har Høyre/Frp-regjeringen valgt å berge pelsdyrnæringa. Det er rett og slett tragisk, sier AUF-leder Mani Hussaini.

3-1

– Pelsdyrnæringa har fått flere muligheter til å skjerpe seg. De har ikke levert. Det finnes en grense for hvor mange nye sjanser denne næringa skal få og den grensen er nådd for lenge siden, sier AUF-lederen.

Han peker også på at det i pelsdyrmeldinga (“NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?”) blir gjort klart at det er både juridisk og praktisk gjennomførbart å gå for styrt avvikling. – Vår tålmodighet er over og det er på tide at vi  gjennomfører en styrt avvikling av pelsdyrnæringa. Dette er noe Arbeiderpartiet kommer til å foreslå i Stortinget, sier AUF-lederen.

Han ber nå pelsdyrmotstanderne i Høyre og FrP om å ta til motmæle. – FrP har vedtatt at de ønsker en gradvis avvikling av subsidier til pelsdyrnæringa, noe som på sikt vil bety slutten for næringa. I tillegg er de mange i Høyres stortingsgruppe som ønsker ei avvikling. Det betyr at det i prinsippet er flertall i Stortinget for styrt avvikling.

AUF-lederen håper derfor på flertall for Arbeiderpartiets forslag om en styrt avvikling av pelsdynæringen.

 

Bli medlem i AUF