AUF i Vikens sentralstyrekandidater - AUF

AUF i Vikens sentralstyrekandidater

I forbindelse med høstens landsmøte i AUF har AUF i Viken enstemmig valgt sine sentralstyrekandidater. Les mer om hvem som ble valgt på representantskapsmøte her: 

 

Ina Alvilde Rangønes Libak

Som leder

Ina er 30 år og medlem i Ås AUF. Hun har ledet AUF siden 2018, med en stødig hånd. Som leder har Ina  satt klima og miljø på dagsorden, både i Arbeiderpartiet og i LO. I hennes periode som leder har AUF sikret gjennomslag for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. AUF i Viken ønsker mer enn gjerne at Ina fortsetter i vervet som leder i to nye år! Hun har tidligere vært fylkessekretær og fylkesleder i AUF i Akershus, og er valgt inn som representant på fylkestinget i Viken.

 

Sindre Lysø

Som generalsekretær

Sindre er 24 år og medlem i Moss AUF. Sindre startet i lokallagstyret i Moss, senere ble han lokallagsleder, og fortsatte til neste steg der han ble leder for AUF i Østfold. I 2014 ble han valgt inn i sentralstyret for første gang. Han har siden 2018 vært generalsekretær i AUF, der han har rustet organisasjonen for fremtiden med fokus på lokallagsarbeid og nye digitale løsninger som skal lette arbeidet til alle som jobber og er frivillige i organisasjonen.  Vi håper at Sindre får fortsette i to nye år slik at han kan fullføre alle de prosjektene han har satt i gang!

 

Hoda Imad

Som sentralstyremedlem

Hoda er 24 år og medlem i Lillestrøm AUF. Hun ble valgt inn i sentralstyret på landsmøtet 2018. Hun er tidligere leder for AUF i Akershus, der hun tok medlemstallet til nye høyder! Hoda har med sitt engasjement i internasjonal ressursgruppe kjempet for en mer rettferdig verden, og nylig hatt ansvaret for AUFs vårkampanje. Hoda sitter i fylkestinget i Viken og er nestleder for fylkestingsgruppen. Hoda har vært et meget godt sentralstyremedlem, og vi vet at hun vil fortsatt gjøre et god jobb for AUF.

 

Kristoffer Hansen

Som sentralstyremedlem

Kristoffer er 24 år og medlem i Nesodden AUF. Han har vært veldig engasjert i elevenes rettigheter og i skolepolitikk gjennom sitt engasjement i elevorganisasjonen hvor han har vært leder. Gjennom studier i Oslo og i Washington DC har Kristoffer fått en bachelorgrad i samfunnsøkonomi.  I dag jobber Kristoffer som politisk rådgiver på sentralkontoret. Han er ansvarlig for skole og arbeid, likestilling og inkludering, samt fagpolitisk samarbeid. En person med større kunnskap innen RUTA må man lete lenge etter! Vi i AUF i Viken verdsetter kunnskapen til Kristoffer høyt og mener at man trenger en som han i sentralstyret!

 

Rutkay Sabri

Som sentralstyremedlem

Rutkay er 22 år og har vært medlem i Drammen AUF siden 2013. Siden 2019 har han vært fylkesleder i AUF i Buskerud, og sitter nå også som nestleder i AUF i Viken. Han startet som lokallagsleder i Drammen AUF i 2015. I 2017 ble han valgt til skole og arbeid ansvarlig i AUF i Buskerud og i 2018 var han nestleder i fylkeslaget. Han sitter også i kommunestyret i Drammen, og i hovedutvalget for oppvekst og utdanning. Utenom AUF har han sittet i internasjonalt utvalg i Europeisk ungdom og vært nestleder i Buskerud Europeisk ungdom. Han er også fotballtrener på fritiden. Rutkay er en omgjengelig person som alltid sprer engasjement. Han er flink til å bygge lag, vet hva han vil og vi tror han vil gjøre en god jobb i sentralstyret!

 

AUF velger sitt sentralstyre på Landsmøte 15.-18. oktober.

 

Bli medlem i AUF