Innstilling på AUF i Rogalands ungdomskandidat til Stortinget! - AUF

Innstilling på AUF i Rogalands ungdomskandidat til Stortinget!

Foto:Trine Højmark

Nominasjonskomiteen i AUF i Rogaland innstiller Hamza Ali (f. 2000) fra Sola som ungdomskandidat til stortingsvalget i 2021. 

Hamza meldte seg inn i AUF i 2013, og har siden det hatt en rekke ulike verv. Hamza har spillet en stor rolle i AUF i Rogaland, og bidratt til at fylkeslaget har fått gjennomslag for en rekke saker.  Hamza har også vært fylkesleder i AUF i Rogaland. Under lokalvalget i 2019 var Hamza Sola AP’s varaordførerkandidat. Etter valget ble han valgt inn som kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem og nestleder for kultur og oppvekst i Sola kommune. I tillegg har Hamza hatt god erfaring som juniorrådgiver i Plan International Norge. Han har også 3 års erfaring som ansatt på sykehjem i Stavanger kommune.

Hamza interesserer seg og har kunnskap om en rekke ulike felt i politikken. Men han mener at noe av det viktigste å få gjennomslag for er å skape en ny skolereform. Han mener at skolen skal være for alle, og at en ikke skal sette alle gjennom den samme kvernen. For Hamza er det veldig viktig at de unge stemmene heves. Han sier at det har alltid vært en altfor liten representasjon av unge minioritets grupper i stortinget og ønsker å gjør noe med dette. Hamza har lang erfaring i AUF, og nominasjonskomiteen er sikre på at Hamza med sin brede og gode erfaringer vil gjøre seg godt som vår ungdomskandidat.

Nominasjonskomiteen har bestått av Angelika Katarzyna, Amalie Hamann Eidhamar og Christian Hetty.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder av nominasjonskomiteen, Christian Hetty, på 97403442 

Bli medlem i AUF