Astrid Hoem

Født
04. januar 1995
Hjemsted
Kristiansund, Møre og Romsdal
Medlem siden
2008

Leder for ressursgruppen for arbeid og utdanning

Noe av det første jeg engasjerte meg for var den norske fellesskolen. Det som er så flott med Norge er at alle, uansett tro, bakgrunn, inntekt eller etnisitet møtes i det norske klasserommet. Det er slik man bygger et samfunn basert på toleranse og fellesskap. Ethvert angrep mot fellesskolen er et angrep mot fellesskapssamfunnet, Norge. Samtidig må vi alltid utvikle oss fremover med mer fremmedspråk inn i skolen, mer valgfag, muligheter for forsering og mer tidlig innsats for de som trenger det.

«Ethvert angrep mot fellesskolen er et angrep mot fellesskapssamfunnet, Norge»

Jeg har også et brennende engasjement for arbeidsrettigheter – et trygt og anstendig arbeidsliv og mot arbeidslivskriminalitet. De fleste som kommer til Norge fra Europa for å jobbe følger norske lønns- og arbeidsvilkår, men i løpet av den siste tiden er det flere og flere som utnytter arbeidsinnvandrere i Norge. De er villige til å jobbe for mindre, noe mange arbeidsgivere vet, og utnytter. For hver arbeidstaker som blir utnyttet og som ikke har anstendig lønn eller rettigheter i Norge, så undergraves og ødelegges hele den norske arbeidslivsmodellen. Denne utviklingen må reverseres og stoppes slik at også vår generasjon har et anstendig og trygt arbeidsliv i årene som kommer.

Bli medlem i AUF