Halvor Endrerud - AUF

Halvor Endrerud

Født
07. januar 1996
Hjemsted
Gjøvik, Oppland
Medlem siden
2010

Leder for ressursgruppen for klima og miljø

Miljø- og klimautfordringene er grunnleggende urettferdige. De som rammes hardest er de som har bidratt minst til problemet: verdens fattigste og våre barn og barnebarn. For AUF er solidariteten grenseløs, den stopper ikke ved landegrensene eller i vår levetid. De menneskeskapte klimaendringene har gitt verdenssamfunnet alvorlige utfordringer – men i utfordringer finnes også muligheter. Aldri har verden vært mer klar for et skifte. Et skifte mot et mer rettferdig samfunn, et samfunn hvor alle mennesker kan leve gode liv – nå og i framtiden.
«Fornybarsamfunnet er et bedre
samfunn for alle.»
Det er et samfunn der vi verdsetter naturen og mulighetene den gir oss, ikke utfordrer naturens tålegrense. Det er et samfunn med renere luft, bedre helse og arbeidsplasser for fremtiden. Det er et samfunn der vi verdsetter livskvalitet, ikke bare økonomisk vekst. Det er et samfunn hvor vi stanser den globale oppvarmingen av jordkloden, samtidig som vi stopper det rekordhøye tapet av det biologiske mangfoldet. Da må vi klare å omstille oss vekk fra olje, gass og kull og erstatte det med mer energi laget av sol, vind, vann og bølgekraft. At vi sørger for at folk tar bussen, trikken eller toget, heller enn å sitte ensom i bilen. Det handler om at vi klarer å tenke på miljø og klima i alle saker, fordi det et omfatter alle politiske områder. Å bekjempe klimaendringene handler om å se løsninger der andre ser utfordringer. Vår generasjons største oppgave er å finne løsningene som stanser klimakrisen.
Bli medlem i AUF