Presentasjon av det nye fylkesstyret: Internasjonalt - AUF

Presentasjon av det nye fylkesstyret: Internasjonalt

Henning Engstad Karlsen er 18 år, og er styremedlem med ansvar for internasjonalt.
På fritiden bruker han mye tid på ungdomsklubben, der han hjelper ting med det som skjer der. Han henger også mye venner, mellom all tid ungdomklubben og politikken.
«Jeg ble med i AUF fordi jeg synes at verden er urettferdig, og jeg har lyst til å gjøre en forskjell. Også ute i verden skjer urettferdigheten, bare se til Palestina.»
Bli medlem i AUF