Fysisk skolemiljø - AUF

Fysisk skolemiljø

AUF vil ha bedre vedlikehold og godt inneklima i skolene gjennom å styrke rentekompensasjonsordningen for skolebygg, slik at det blir lettere for kommunene å sikre godt fysisk læringsmiljø

Bli medlem i AUF