AUF samles til landsstyremøte på Utøya. - Fritt Ukraina, stans Putins krig! - AUF

AUF samles til landsstyremøte på Utøya. – Fritt Ukraina, stans Putins krig!

Denne helgen samlet AUF sitt landsstyremøte seg på Utøya, for første gang i 2022. AUF lederen åpnet landsstyremøtet med en brennende tale om krigen i Ukraina, som også har preget diskusjonen og politikken som ble utviklet av landsstyret. 

24. februar 2022 gjennomførte Russland historiens første invasjon av et annet selvstendig europeisk land siden annen verdenskrig. Invasjonen av Ukraina har resultert i flere hundre tusener på flukt, og flere millioner er internt fordrevne. Antallet ukrainske flyktninger øker hver dag som går. 

AUF fordømmer på det sterkeste Russlands grove brudd på folkeretten.

– Ideen om Russland som en rasjonell aktør i den internasjonale politikken er død. Russiske myndigheter har ansvar for å deeskalere krigen umiddelbart, sier AUF-leder Astrid Hoem

AUFs landsstyre har vedtatt at Norge må trekke alle investeringer fra Oljefondet ut av Russland og gjennomføre full stans i handel med Russland. I tillegg tilslutter AUF seg Norges sanksjoner mot det russiske regimet og Putins allierte, men mener sanksjonspakken må utvides til å gjelde blant annet Hviterussland.

Du finner hele uttalelsen her

AUF har også vedtatt å sende 10.000 kr til arbeid med flyktninger i Ukraina. Pengene bevilges fra Solfondet.

– Norge må gjøre det vi kan for å hjelpe mennesker på flukt. Pengene vi gir i dag er en symbolsk sum, men vi sender et tydelig signal til myndighetene om at vi må være rause og stille opp, sier Astrid Hoem. 

Solfondet er AUFs eget solidaritetsfond, som primært skal gå til aktivitet og støtte til AUFs søsterorganisasjoner i andre land med den hensikt å fremme demokrati, fordeling, likestilling, klima, miljø eller menneskerettigheter.

Bli medlem i AUF