Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland - AUF

Innstilling til nytt fylkesstyre i AUF i Rogaland

 

 

Valgkomiteen har bestående av Christian Stenberg Hetty (leder), Guro Kallevik Leite, Lars Lea og Olivia Myrvang Gjesdal.

Innstilling til fylkesstyret:
Leder: Hannah Owe Hope (Jæren AUF, f. 2003) Gjenvalg
Politisk nestleder: Eivind Lervik Tornli (Haugalandet AUF, f. 2004) Gjenvalg
Organisatorisk nestleder: Lykke Dalva Borge (Stavanger AUF, f. 2005) NY

Skole og arbeid: Marcus Parra Nygård (Sandnes og Gjesdal AUF, f. 2004) NY
Miljø og Klima: Arin Eirikssønn (Ryfylke AUF, f. 2004) Gjenvalg
Internasjonalt: Ømer Demir (Stavanger AUF, f. 2005) Gjenvalg
Feminisme, likestilling og antirasime: Karina Liknes (Haugalandet AUF, f.2004) NY

Fylkesstyremedlem: Angus Drønen Sverdrupsen (Haugalandet AUF, f.2005) NY

Fylkesstyremedlem: Lidia Marian Marian (Stavanger AUF, f.2004) NY

1. vara: Regine Amundsen Idland (Jæren AUF)
2. vara: Håkon Eriksen (Haugalandet AUF)
3. vara: Mali Medhaug Tjøsvoll (Haugalandet AUF)

Landsstyret:
Hannah Owe Hope – Personlig vara Lykke Dalva Borge
Eivind Lervik Tornli – Personlig vara Ømer Demir

Kontrollkomite:
Jonas Gadolin (leder)
Emilie Bersaas
Ole Martin Juul Slyngstadli

Bli medlem i AUF