Fylkesstyret etter ekstraordinært årsmøte - AUF

Fylkesstyret etter ekstraordinært årsmøte

Vi i AUF ønsker å gratulere det nyvalgte fylkesstyret som ble valgt inn 04.09.2020. Ida Hirst ble gjenvalgt som leder i AUF i Agder. Med seg kommer nyvalgt i Ulrikke Støylen inn i styret som organisatorisk nestleder, og ansvar over internasjonal politikk. Jacob Schrader fortsetter som politisk nestleder, men tar på seg også ansvarsfeltet for klima- og miljø politikk. Dina Reppen går fra å være ordinært styremedlem til å få ansvar for arbeids- og skolepolitikk. Astrid Vigebo fortsetter å ha ansvaret for likestillings- og inkluderingspolitikk. Vi ønsker dem lykke til i nye- og gamle verv, og vi er sikre på at dette styret kan gjøre en god jobb for AUF i tiden som kommer.

Valgt innstilling:

  • Ida Hirst, leder
  • Jacob Schrader, politisk nestleder, og klima- og miljø-ansvarlig
  • Ulrikke Støylen, organisatorisk nestleder, og internasjonal ansvarlig
  • Dina Reppen, arbeids- og skole ansvarlig
  • Astrid Vigebo, likestillings- og inkluderings ansvarlig
Bli medlem i AUF