Nominasjon til sentralstyret! - AUF

Nominasjon til sentralstyret!

9. juni avholdt AUF i Buskerud representantskap der vi valgte våre sentralstyrekandidater

Som prioritert kandidat har representantskapet enstemmig valgt Mathias Lind Høyning.

Mathias ble medlem i 2016 og har sin bakgrunn i Fredrikstad der han har vært lokallagsleder og senere fylkesleder i AUF i Østfold. De siste to årene har han gjort en utmerket jobb som fylkessekretær i AUF i Viken, med spesielt ansvar for medlemsoppfølging og avdeling Buskerud og Østfold. Mathias har et engasjement for en mer rettferdig verden, der unge lærer verdien av fellesskap, og et stort og brennende hjerte for medlemmene i organisasjonen. Hans hjertesaker er arbeid som kutter utslipp til alle og et fellesskap som stiller opp.

I tillegg har han lenge vært aktiv i Handel og Kontor. Vi ser det som svært positivt med flere i sentralstyret som er kjent i både AUF og i den unge fagbevegelsen. Han har en stor arbeidskapasitet og sier aldri nei til å ta i et ekstra tak. Som fylkessekretær for et stort og bredt fylke med store variasjoner har han opparbeidet seg mye kunnskap om organisasjonen som vi mener vil komme hele AUF til gode. I samme rolle har han også vist sitt engasjement for medlemmene på tvers av lokallag og avdelinger. 

Mathias har lenge vært tydelig stemme som har utfordret partiet i flere saker, og ønsker at Arbeiderpartiet skal vokse og være grasrotas parti. Buskerud har fått stor nytte av Mathias sitt engasjement og ståpåvilje. Nå mener AUF i Buskerud at hele organisasjonen burde få glede av han som medlem av sentralstyret.

 

Som andrekandidat har representantskapet enstemmig valgt Emilie Sveva.
Emilie har siden hun meldte seg inn i AUF i 2019 lagt ned en stor innsats for å utvikle både lokallag og fylkeslag. Emilie har erfaring fra å blant annet være nestleder i Drammen AUF, samt økonomiansvarlig og organisatorisk nestleder i AUF i Buskerud.
Emilie har et stort og brennende engasjement for AUF. Emilie har en sterk tro på de sosialdemokratiske løsningene og at de skal løse alt fra klimakrise til koronakrise. Hennes hjertesaker er likestilling og internasjonal solidaritet, og hun brenner for et varmere samfunn med plass til alle. Emilie har også erfaring fra verv i andre organisasjoner. Hun har blant annet vært elevrådsleder, sittet i ungdomsråd, vært deltager i young ambassadors og sittet i plans ungdomspanel. Dette er både kunnskap og erfaring som er veldig relevant og nyttig inn i arbeid i AUF.
Emilie er svært dyktig både politisk og organisatorisk. Hun er hardtarbeidende og ambisiøs, samtidig som hun er en person som ser alle medlemmer. Dette er egenskaper som er viktig å ha i AUFs sentralstyre. Emilie har vært en veldig viktig ressursperson for Buskerud i flere år.
Bli medlem i AUF