Våre kandidater til Fylkestinget! - AUF

Våre kandidater til Fylkestinget!

AUF i Rogaland sine fylkestingskandidater!

AUF i Rogaland har enstemmig vedtatt sine fylkestingskandidater:

Hovedkandidat:

Julia Eikeland

Julia er 21 år gammel og kommer fra Stavanger. Julia har et brennende engasjement for rettferdighet, og har vist dette gjennom mange viktige gjennomslag i AUF. Hun er tidligere fylkesleder i AUF i Rogaland, og representerer AUF i Rogaland som sentralstyremedlem i AUF. Julia har lagt ned en viktig jobb for fylkeslaget vårt gjennom mange år. Julia vil være en stemme på fylkestinget for alle unge i Rogaland, og vil nå førstegangsvelgere. Hun er opptatt av at vi får flere unge gjennom skolen trenger vi å styrke laget rundt elevene med flere helsesykepleiere, miljøterapeuter og ikke minst lærere. AUF i Rogaland kommer til å stå på både for å styrke videregående opplæring, og ikke minst bidra til å skape et grønt fylke som har et godt og billig kollektivtilbud.

Øvrige kandidater:

 

 

Eivind Lervik Tornli

Eivind er 18 år og kommer fra Haugesund. Han er i dag politisk nestleder for AUF i Rogaland, og en viktig stemme for et bedre psykisk helsetilbud. Eivind har bidratt med å bygge et sterkt lag på Haugalandet, og sikret viktige gjennomslag. Vi er heldige som har han som kandidat!

Solveig Vik

Solveig er 19 år og kommer fra Haugesund. Hun har jobbet med å sikre ungdommens stemme i fylkespolitikken, gjennom vervet som ungdommenes fylkesordfører i Rogaland.

Vi er glade for at glade for at Solveig er en av våre kandidater!

Ømer Demir

Ømer er 16 år gammel og kommer fra Stavanger. Han er i dag internasjonalt ansvarlig i fylkesstyret til AUF i Rogaland, og sitter i styret til Stavanger AUF. Vi er glade for at Ømer er en av våre kandidater!

Karina Liknes

Karina er 18 år gammel og kommer fra Karmøy. Hun sitter i dag i styret til Haugalandet AUF, og brenner for likestilling. Karina er en viktig stemme for ungdommer, og ønsker å opprette et større mangfold i fylket. Vi er glad for at Karina er en av våre kandidater!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i AUF