AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vi er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon med over 14 000 medlemmer. Vi har ansatte fylkessekretærer i alle fylkeslag og ved vårt hovedkontor som ligger på Youngstorget i Oslo. I hele landet har vi tillitsvalgte, aktive medlemmer, styrer og lokallag.

Vår visjon er at enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig samfunn, hvor økologi settes foran økonomi og menneskelige verdier foran materiell velstand.

AUF styres til daglig av sentralstyret, og det avholdes flere ganger i året landsstyremøter, og annethvert år landsmøte. I disse møtene bestemmes AUFs overordnede politikk og hvilken vei AUF skal gå pekes ut.

På sentralt nivå, i fylkes- og lokallag holdes det massevis av arrangementer; alt fra temakvelder, kurs, skolebesøk og sommerleir. På disse sidene kan du lese mer om noen av oss som holder på i AUF, finne kontaktinformasjon om ditt fylkeslag, og lese om AUFs historie.

Sentralstyret
Fylkeslagene
 • AUF i Akershus

  954 38 489

  Postadresse
  Postboks 8863 Youngstorget
  0028 Oslo

  Besøksadresse
  Youngstorget 2A
  0181 Oslo

 • AUF i Aust-Agder

  37 07 30 22
 • AUF i Buskerud

  41 57 04 62
 • AUF i Finnmark

 • AUF i Hedmark

  479 02 557
 • AUF i Hordaland

  92279677

  Postadresse
  Teatergaten 34, 5010 Bergen

  Besøksadresse
  Teatergaten 34, 5010 Bergen

 • AUF i Møre og Romsdal

 • AUF i Nord-Trøndelag

  93210725

  Postadresse
  Bomveien 3
  7725 Steinkjer

  Besøksadresse
  Bomveien 3
  7725 Steinkjer

 • AUF i Nordland

  917 09 869

  Postadresse
  Nyholmsgate 15, 8003 Bodø

  Besøksadresse
  Nyholmsgate 15, 8003 Bodø

 • AUF i Oppland

  Besøksadresse
  Storgata 15, 2815, Gjøvik

 • AUF i Oslo

  Fylkessekretær: 46 93 31 01 Leder: 920 81 750

  Postadresse
  postboks 8863 Youngstorget
  0028 Oslo

  Besøksadresse
  Yougstorget 2a
  0181 Oslo

 • AUF i Østfold

  69 13 01 63
 • AUF i Rogaland

  97684399

  Postadresse
  Breitorget, Stavanger

 • AUF i Sogn og Fjordane

  90865758

  Postadresse
  Postboks 128, 6800 Førde

  Besøksadresse
  Storehagen 5, 6800 Førde

 • AUF i Sør-Trøndelag

  473 97 788

  Postadresse
  Olav Tryggvasons gate 5
  7011 Trondheim

 • AUF i Telemark

  35 91 57 11
 • AUF i Troms

  916 64 353

  Postadresse
  Vestregata 36, 9008 Tromsø

  Besøksadresse
  Vestregata 36, 9008 Tromsø

 • AUF i Vest-Agder

  957 67 992

  Postadresse
  Dronningensgate 2
  4610
  Kristiansand S

 • AUF i Vestfold

  94472858

  Postadresse
  Stensarmen 16, 3112 Tønsberg

  Besøksadresse
  Stensarmen 16, 3112 Tønsberg

Kontoret
 • Frida Moberg

  + - Frida Moberg

  Politisk rådgiver - utdanning og arbeid


  992 86 964
  976 14 183

 • Ingvild Lockert

  + - Ingvild Lockert

  Organisasjonsrådgiver


  992 86 961
  984 49 378

 • Jakob Vorren

  + - Jakob Vorren

  Økonomirådgiver


  + 47 90515966

 • August Hansen

  + - August Hansen

  Politisk rådgiver - likestilling og inkludering


  992 86 957 (kontor)
  984 86 220 (mobil)

 • Karoline Soot

  + - Karoline Soot

  Politisk rådgiver - folkevalgt


  992 86 963 (kontor)
  941 06 468 (mobil)

 • Hermund Kjernli

  + - Hermund Kjernli

  Leders rådgiver og pressekontakt

  Pressekontakt og rådgiver for AUFs leder.


  99 28 69 55

 • Jan Halvor Endrerud

  + - Jan Halvor Endrerud

  Politisk rådgiver - klima og miljø


  992 86 956 (kontor)
  478 41 640 (mobil)

 • Sunniva Bjerkaas

  + - Sunniva Bjerkaas

  Politisk rådgiver - internasjonalt/International Secretary

  Ansvar for AUFs internasjonale arbeid.


  958 89 893(mobil)
  992 86 959 (kontor)

 • Jørgen Frydnes

  + - Jørgen Frydnes

  Daglig leder, Utøya AS


  99 28 69 58
  95 30 09 19

 • Kristoffer Nyborg

  + - Kristoffer Nyborg

  IT-ansvarlig

  IKT og sosiale medier.


  99 28 69 63

AUF har en lang og stolt historie, og har i over hundre år vært en viktig politisk stemme for ungdom. Det var 20. juni 1903 at femten unge menn samlet seg til møte i «Gimle» i Drammen for å danne det som fikk navnet Norges Socialdemokratiske ungdomsforbund. Dermed var ungdomsorganisasjonen tilknyttet Arbeiderpartiet dannet. Slagordet den gang var «i enighed og tro til kapitalisttyranniet falder».

«I enighed og tro til kapitalisttyranniet falder»

Siden den gang har navnet endret seg; Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU), Venstrekommunistisk Ungdomsfylking (VKU) og til slutt Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). Siden 1927 har navnet ligget fast. Men den politiske plattformen har endret seg. Fra antimilitarisme og generalstreik, til motstand mot NATO, EF/EU og vekstsamfunnet. I dag fokuserer AUF sitt politiske arbeid på fire kjerneområder: skole og arbeid, likestilling og inkludering, klima og miljø og internasjonal solidaritet.

Mange store politikere har startet sitt engasjement i AUF. Reiulf Steen, Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg, Trond Giske og Anniken Huitfeldt er noen av de som har vært AUFs ledere.

Ved siden av sosialt samvær og politiske diskusjoner, får AUF-erne på Utøya alltid besøk av de politiske lederne i moderpartiet. Her ser du tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sammen med ungdom på Utøya.

«Utøya handler om samhold, solidaritet og engasjement.»

Utøya er AUFs egen øy, som ligger i Tyrifjorden i Buskerud. Øya ble gitt i gave til AUF fra Oslo og Akershus faglige samorganisasjon i 1950, og driftes av Utøya AS. Utøya har huset gutta på skauen, militære ledere, verdenskjente revolusjonære, idrettsfolk, fagbevegelsen og mange sosialdemokratiske ungdom på sommerleir. Jens Stoltenberg kaller øya «sitt ungdoms paradis».

Den 22. juli 2011 ble AUFs sommerleir på Utøya offer for det verste terrorangrepet i norsk historie hvor 69 mennesker mistet livet og mange fikk synlige og usynlige sår. Etter terrorangrepet har Utøya fått en sentral plass i Norges historie. Øya handler om samhold, solidaritet og engasjement.

Når AUF nå tar Utøya i bruk igjen for sommerleir er det en øy som representerer mer enn den gjorde tidligere. Utøya er et sted for å minnes de vi mistet, det er et sted for å lære om hvordan noe slikt kunne skje, og det er et sted – slik det alltid har vært – for engasjement og demokratisk debatt. For AUF er det viktig å finne balansen mellom disse tre elementene.