AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Vi er Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon med over 14 000 medlemmer. Vi har ansatte fylkessekretærer i alle fylkeslag og ved vårt hovedkontor som ligger på Youngstorget i Oslo. I hele landet har vi tillitsvalgte, aktive medlemmer, styrer og lokallag.

Vår visjon er at enkeltmennesker sammen skal skape et fritt og rettferdig samfunn, hvor økologi settes foran økonomi og menneskelige verdier foran materiell velstand.

AUF styres til daglig av sentralstyret, og det avholdes flere ganger i året landsstyremøter, og annethvert år landsmøte. I disse møtene bestemmes AUFs overordnede politikk og hvilken vei AUF skal gå pekes ut.

På sentralt nivå, i fylkes- og lokallag holdes det massevis av arrangementer; alt fra temakvelder, kurs, skolebesøk og sommerleir. På disse sidene kan du lese mer om noen av oss som holder på i AUF, finne kontaktinformasjon om ditt fylkeslag, og lese om AUFs historie.

Sentralstyret
Fylkeslagene
 • AUF i Agder

  47700409

  Postadresse
  Dronningensgate 2B
  4610
  Kristiansand S

  Besøksadresse
  Dronningensgate 2B
  4610
  Kristiansand S

 • AUF i Akershus

  975 09 204

  Postadresse
  Postboks 8863 Youngstorget
  0028 Oslo

  Besøksadresse
  Youngstorget 2A
  0181 Oslo

 • AUF i Buskerud

  476 26 234
 • AUF i Finnmark

 • AUF i Hedmark

  400 67 511

  Postadresse
  Postboks 47
  N-2301 HAMAR

 • AUF i Hordaland

  95 00 90 44

  Postadresse
  Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen

  Besøksadresse
  Lars Hilles gate 19, 5008 Bergen

 • AUF i Møre og Romsdal

 • AUF i Nordland

  417 89 518

  Postadresse
  Nyholmsgate 15, 8003 Bodø

  Besøksadresse
  Nyholmsgate 15, 8003 Bodø

 • AUF i Oppland

  99116485

  Besøksadresse
  Storgata 15, 2815, Gjøvik

 • AUF i Oslo

  Leder: 469 33 101 Fylkessekretær: 906 37 068

  Postadresse
  postboks 8863 Youngstorget
  0028 Oslo

  Besøksadresse
  Youngstorget 2A
  0181 Oslo

 • AUF i Østfold

  Leder: 986 87 871

  Postadresse
  Strandgata 9, 1724 Sarpsborg

  Besøksadresse
  Strandgata 9, 1724 Sarpsborg

 • AUF i Rogaland

  97679413

  Postadresse
  Breitorget, Stavanger

 • AUF i Sogn og Fjordane

  90865758

  Postadresse
  Postboks 128, 6800 Førde

  Besøksadresse
  Storehagen 5, 6800 Førde

 • AUF i Telemark

 • AUF i Troms

  916 64 353

  Postadresse
  Vestregata 36, 9008 Tromsø

  Besøksadresse
  Vestregata 36, 9008 Tromsø

 • AUF i Trøndelag

  97 74 21 79/ 46 88 86 49

  Postadresse
  Olav Tryggvasons gate 5
  7011 Trondheim

 • AUF i Vestfold

  913 60 996

  Postadresse
  Stensarmen 16, 3112 Tønsberg

  Besøksadresse
  Stensarmen 16, 3112 Tønsberg

Kontoret
 • Lara Rashid

  + - Lara Rashid

  Politisk rådgiver - ansvarlig for likestilling & inkludering og valgkamp


  901 11 899

 • Eirin Kristin Kjær

  + - Eirin Kristin Kjær

  Presserådgiver og rådgiver for leder


  992 86 956 (kontor)
  922 95 915 (mobil)

 • Petra Brinch

  + - Petra Brinch

  Politisk rådgiver - ansvarlig for miljø & klima og folkevalgt


  992 86 964 (kontor)
  906 21 710 (mobil)

 • Sunniva Bjerkaas

  + - Sunniva Bjerkaas

  Politisk rådgiver - internasjonalt/International Secretary

  Ansvar for AUFs internasjonale arbeid.


  992 86 963 (kontor)
  958 89 893 (mobil)

 • Jørgen Frydnes

  + - Jørgen Frydnes

  Daglig leder, Utøya AS


  95 30 09 19

AUF har en lang og stolt historie, og har i over hundre år vært en viktig politisk stemme for ungdom. Det var 20. juni 1903 at femten unge menn samlet seg til møte i «Gimle» i Drammen for å danne det som fikk navnet Norges Socialdemokratiske ungdomsforbund. Dermed var ungdomsorganisasjonen tilknyttet Arbeiderpartiet dannet. Slagordet den gang var «i enighed og tro til kapitalisttyranniet falder».

«I enighed og tro til kapitalisttyranniet falder»

Siden den gang har navnet endret seg; Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU), Venstrekommunistisk Ungdomsfylking (VKU) og til slutt Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). Siden 1927 har navnet ligget fast. Men den politiske plattformen har endret seg. Fra antimilitarisme og generalstreik, til motstand mot NATO, EF/EU og vekstsamfunnet. I dag fokuserer AUF sitt politiske arbeid på fire kjerneområder: skole og arbeid, likestilling og inkludering, klima og miljø og internasjonal solidaritet.

Mange store politikere har startet sitt engasjement i AUF. Reiulf Steen, Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg, Trond Giske og Anniken Huitfeldt er noen av de som har vært AUFs ledere.

Ved siden av sosialt samvær og politiske diskusjoner, får AUF-erne på Utøya alltid besøk av de politiske lederne i moderpartiet. Her ser du tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sammen med ungdom på Utøya.

«Utøya handler om samhold, solidaritet og engasjement.»

Utøya er AUFs egen øy, som ligger i Tyrifjorden i Buskerud. Øya ble gitt i gave til AUF fra Oslo og Akershus faglige samorganisasjon i 1950, og driftes av Utøya AS. Utøya har huset gutta på skauen, militære ledere, verdenskjente revolusjonære, idrettsfolk, fagbevegelsen og mange sosialdemokratiske ungdom på sommerleir. Jens Stoltenberg kaller øya «sitt ungdoms paradis».

Den 22. juli 2011 ble AUFs sommerleir på Utøya offer for det verste terrorangrepet i norsk historie hvor 69 mennesker mistet livet og mange fikk synlige og usynlige sår. Etter terrorangrepet har Utøya fått en sentral plass i Norges historie. Øya handler om samhold, solidaritet og engasjement.

Når AUF nå tar Utøya i bruk igjen for sommerleir er det en øy som representerer mer enn den gjorde tidligere. Utøya er et sted for å minnes de vi mistet, det er et sted for å lære om hvordan noe slikt kunne skje, og det er et sted – slik det alltid har vært – for engasjement og demokratisk debatt. For AUF er det viktig å finne balansen mellom disse tre elementene.