Visjon for utdanning - AUF

Visjon for utdanning

Den norske skolen er avhengig av å fornye seg i takt med eleven, arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Samfunnet krever stadig ny kunnskap og den enkelte elev vil bli møtt med strengere krav til kompetanse og omstillingsevne. De viktigste ressursene for å utvikle skolen er dyktige og motiverte lærere, allsidige og moderne skoleanlegg, ansvarlige, arbeidsomme og engasjerte elever, og lokalsamfunn og skoleeiere som tar ansvar også for det faglige innholdet i skolen. Elever, foresatte, lærere og skoleledelse må i fellesskap finne fram til den beste organiseringen av skolehverdagen.

Bli medlem i AUF