Vindkraft

Norge har Europas lengste kystlinje og mye potensiale for vindkraft til havs, men også på land hvor vi har store ubebodde områder med mye vind. AUF mener Norge trenger å utnytte mer av dette potensialet og vil ha en storstilt oppbygging av vindkraft. Til tross for en rekordutbygging av norsk vindkraft i 2017, ligger Norge fremdeles langt bak Sverige, Danmark og Finland. AUF mener at staten må bruke sin rolle som deleier av Equinor og Statkraft aktivt for å intensivere utbyggingen av vindkraft.

AUF vil:

  • Ha en nasjonal plan for vindkraft med mål om å ha storskala utbygging av vindkraft i Norge
  • Bedre rammebetingelsene for vindkraft i Norge både til havs og på land
  • Ha en storsatsning på utbygging av vindkraft i nord
  • Utbyggingen av nettet må følge utviklingen av vindkraftutbygging
  • På sikt innføre en naturressursskatt på vindenergi
  • Ha en storsatsing på utvikling og utbygging av offshore vindkraft
  • Det skal være en plan for resirkulering av mineraler brukt i vindmøllene
  • At Norge skal satse på vindkraft gjennom en nasjonal vindkraftplan og bedre rammebetingelsene for vindkraft.