Vindkraft - AUF

Vindkraft

Norge har Europas lengste kystlinje og mye potensiale for vindkraft til havs, men også på land hvor vi har store ubebodde områder med mye vind. AUF mener Norge trenger å utnytte mer av dette potensialet og vil ha en storstilt oppbygging av vindkraft. Til tross for en rekordutbygging av norsk vindkraft i 2017, ligger Norge fremdeles langt bak Sverige, Danmark og Finland. AUF mener at staten må bruke sin rolle som deleier av Equinor og Statkraft aktivt for å intensivere utbyggingen av vindkraft.

AUF vil:

  • Ha en nasjonal plan for vindkraft med mål om å ha storskala utbygging av vindkraft i Norge
  • Bedre rammebetingelsene for vindkraft i Norge både til havs og på land
  • Ha en storsatsning på utbygging av vindkraft i nord
  • Utbyggingen av nettet må følge utviklingen av vindkraftutbygging
  • På sikt innføre en naturressursskatt på vindenergi
  • Ha en storsatsing på utvikling og utbygging av offshore vindkraft
  • Det skal være en plan for resirkulering av mineraler brukt i vindmøllene
  • At Norge skal satse på vindkraft gjennom en nasjonal vindkraftplan og bedre rammebetingelsene for vindkraft.
Bli medlem i AUF