Våpenregulering - AUF

Våpenregulering

I følge Amnesty International dør en halv million mennesker hvert år på grunn av håndvåpen, og det finnes rundt 300.000 barnesoldater som bærer våpen i konflikt.

Det finnes ingen internasjonale regler som sier at man ikke kan selge våpen til diktaturer, til stater der korrupte politistyrker opererer eller til stater der våpnene klart vil brukes til utøvelse av menneskerettighetsbrudd. AUF støtter derfor arbeidet med en internasjonal avtale som kan regulere handelen med håndvåpen.

AUF krever at Norge arbeider for en internasjonal juridisk bindende avtale om salg av håndvåpen. En slik avtale vil regulere hvem som kan være mottaker av eksporterte våpen, hvilket formål våpnene skal brukes til og om de eventuelt kan videreselges og i tilfelle til hvem.

AUF krever at all norsk ammunisjon og våpen merkes, slik at det alltid er mulig å spore kjøperen. Bare slik er det mulig å faktisk kontrollere om noe fra norsk våpenproduksjon havner på avveie.

Norge krever ikke i dag sluttbrukererklæring når vi selger våpen til land som er medlem av NATO. Dette gjør at Norge ikke har kontroll over hvor våpnene havner. En sluttbrukererklæring garanterer at det anskaffede materialet ikke selges, eller reeksporteres til et annet land. AUF mener at Norge arbeider for at man krever sluttbrukererklæringer også kan fra også NATO-land.

AUF vil ha en konvensjon mot eksplosiver i urbane strøk.

AUF vil derfor:

  • ha en ny, internasjonal konvensjon som regulerer salget av håndvåpen
  • at all norsk ammunisjon våpen merkes
  • at Norge krever sluttbrukererklæring også fra NATO-land
  • AUF vil ha en konvensjon mot eksplosiver i urbane strøk
Bli medlem i AUF