Vaksinasjon

Barnevaksinasjonsprogrammet er et av de viktigste virkemiddelene vi har for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Takket være god tilgang til og høy oppslutning om grunnleggende barnevaksiner, har sykdommer som tar livet av barn i andre deler av verden vært på vei til å bli utryddet i Norge.

Vaksinasjon gjør kun befolkningen immun så lenge om lag 90%  av befolkningen vaksinerer seg. Jevnt over har Norge høy oppslutning om barnevaksinene. De siste årene har vi likevel sett en nedgang. I enkelte kommuner er dekningsgraden så lav at farlige sykdommer man trodde var på vei til å bli utryddet, som meslinger og kikhoste, har hatt utbrudd igjen-

Barnevaksinasjonsprogrammet inneholder vaksiner mot elleve forskjellige sykdommer og er i dag er anbefalt og et tilbud til alle barn. AUF mener det er et samfunnsansvar å sørge for høy vaksinasjonsdekning, ikke et individuelt ansvar.

Barn har et selvstendig vern mot dårlige valg tatt av andre på deres vegne. Når vi vet konsekvensene av tuberkulose, meslinger og andre sykdommer som barnevaksinasjonsprogrammet er ment å beskytte mot, bør ikke samfunnet gi foreldre retten til å velge bort livsviktige vaksiner for barna sine. Høy oppslutning om vaksineprogrammet beskytter dessuten det mindretallet som av ulike årsaker ikke er vaksinert, for eksempel barn som er for unge til å få vaksine, og personer med spesielle sykdommer som innebærer at de ikke tåler å vaksinere seg.

AUF mener at myndighetene må ta en større rolle i å sikre fellesskapets helse og trygghet gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. AUF mener derfor at terskelen for å frita barna sine fra barnevaksinasjonsprogrammet må gjøres betraktelig høyere.

I områder hvor oppslutningen om barnevaksinene er så lav at sykdommer som er omfattet av vaksinasjonsprogrammet risikerer å bryte ut igjen, mener AUF at barnevaksinene skal gjøres obligatorisk.

HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 2009 for å forebygge livmorhalskreft. Det er økende kunnskap om at HPV kan ha sammenheng med kreftformer som også rammer gutter og menn. AUF mener derfor at HPV-vaksinen skal inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet også for gutter og utvides til å gjelde alle kvinner opp til 26 år.  I tillegg mener vi hjernehinnebetennelsevaksine bør gjøres tilgjengelig og gratis for alle videregåendeelever.

AUF vil:

  • At helsemyndighetene kommuniserer tydeligere at barnevaksinasjonsprogrammet er nødvendig og trygt
  • At dersom noen ønsker å frita barna sine fra hele eller deler av barnevaksinasjonsprogrammet må de først møte til en obligatorisk konsultasjon hos fastlegen. De som deretter ønsker fritak for barnet må søke til helsemyndighetene.
  • At barnevaksinasjonsprogrammet gjøres obligatorisk i kommuner hvor vaksinasjonsdekningsgraden er under 90 %, fram til dekningsgraden når et forsvarlig nivå.
  • At HPV-vaksinen inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet for gutter og kvinner opp til 26 år
  • Gjøre vaksine mot hjernehinnebetennelse gratis for alle videregåendeelever