Unge uføre

Stadig flere mennesker blir varig uføretrygdet på grunn av sykdom, og i de siste 30 årene har antallet uføretrygdede blitt tredoblet. Det er særlig psykiske lidelser som er årsaken til at unge blir stående utenfor arbeidslivet. Det er derfor behov for et bedre behandlingstilbud, tettere oppfølging og bedre tilrettelegging på arbeidsplassen. Det er avgjørende for den enkelte, men også for samfunnet, at ungdom ikke støtes ut av arbeidslivet. Derfor vil AUF blant annet styrke ungdomsgarantien og at NAV i større grad må tilpasse tilbudet etter den enkeltes ønsker og behov. Mange av dem som faller ifra på vgs. og som ikke kommer seg tilbake på skolebenken innen fire år fra de opprinnelig startet mister retten til videregående opplæring. Denne gruppen vil stå uten denne retten inntil de er 25 og omfattes av voksenopplæringen. Alle mennesker som ønsker og har motivasjon til å utdanne seg, skal få lov til det.