Ungdomskort

Vi vil ha et nasjonalt ungdomskort til kollektivtrafikk med månedspris på 200 kr.