Tunisia - AUF

Tunisia

Tunisia er et land som har gått gjennom store omveltninger de siste årene. Fire år etter jasminrevolusjonen har Tunisia lykkes i å oppnå flere demokratiske milepæler. Landet har løst politiske kriser gjennom konsensus, gjennomført demokratiske valg av president og parlament, og vedtatt en ny grunnlov. Samtidig gjenstår utfordringer som å bekjempe væpnede grupper og organisert kriminalitet, rette opp sosiale skjevheter, og skape nye arbeidsplasser og økonomisk utvikling i Tunisia.

For å styrke demokratiutviklingen i Tunisia må Norge:

  • Jobbe for å styrke den norske tilstedeværelsen i landet
  • Legge til rette for tettere samarbeid mellom Norske og Tunisiske organisasjoner
  • Være med og styrke fagbevegelsen i Tunisia
Bli medlem i AUF