Swaziland

Swaziland er verdens siste absolutte monarki. Store deler av befolkningen lever i fattigdom, landet har verdens høyeste andel av HIV og AIDS-smittede og kongen bruker størsteparten av landets økonomi på seg selv. Landet er svært avhengig av handel med Sør-Afrika og EU.

For å hjelpe befolkningen i Swaziland mener AUF at Norge skal:

  • Kritisere kong Mswati for at det ikke prioriteres nok midler til HIV og AIDS-medisin til den smittede befolkningen i Swaziland
  • Kritisere kong Mswati for forfølgelsen av opposisjonspolitikere og fagforeningsledere
  • Innlede samtaler med Sør-Afrika om Swazienes situasjon
  • Sette Swaziland på dagsorden i Brussel og anvende norske organer opp mot EU for å diskutere EUs import av sukker fra Swaziland