Surrogati

AUF deler manges frykt for en tingliggjøring av barn og kvinner, for kvinners psykiske helse, og for uforutsette komplikasjoner under og etter fødsel.
Vi ønsker derfor ikke å bidra til å legitimere surrogati under noen omstendigheter. Å gjøre surrogati lovlig vil føre til flere etiske og praktiske utfordringer. Surrogati reiser vanskelige spørsmål som for eksempel hvem som skal betale for eventuelle komplikasjoner før og etter en surrogatfødsel, og hvilke psykiske ettervirkninger dette gir for surrogatmoren. AUF mener også dette kan bidra til å legitimere den utstrakte bruken av betalt surrogati, der barn og kvinners kropp gjøres til varer på et marked.

AUF er derfor i mot å endre dagens lovverk knyttet til surrogati. I stedet for å åpne for surrogati i Norge mener AUF det er viktigere å styrke adopsjonsordningen. Likevel skal alle barn som lever i Norge ha de samme rettigheter, og ikke rammes av foreldres valg.

AUF mener at kvinner over hele verden skal ha den samme tryggheten og friheten fra å føle et eksternt eller intern press i avgjørelsen om hvorvidt de skal bære fram et barn fordi noen andre har et ønske om å få barn. AUF vil derfor arbeide for et internasjonalt forbud mot surrogati.

AUF vil:

  • At Norge skal arbeide for et internasjonalt forbud mot surrogati