Struktur i høyere utdanning - AUF

Struktur i høyere utdanning

Høyere utdanning skal i hovedsak være et offentlig ansvar. Da må også det offentlige ha en bevisst politikk for hva slags utdanningssystem vi skal ha. AUF mener at det ikke skal opprettes flere universiteter i Norge, men at det bør bli gjort en kritisk gjennomgang av strukturen i høyere utdanning og hvilke studieprogram som skal tilbys hvor.
AUF mener at høyskolenes primære oppgave skal være å tilby yrkesrettede utdannelser. Det skal ikke være et mål at alle typer utdanninger tilbys overalt, men at institusjonene i større grad spesialiserer seg for å sikre et godt nok fagmiljø. Studier som ikke er gode nok må legges ned.

AUF vil:

  • Gjennomføre en strukturreform i høyere utdanning med mål om klarere ansvarsfordeling mellom universitet og høyskoler og hvilke studieprogrammer som skal tilbys hvor
  • Endre NOKUTs retningslinjer slik at det ikke opprettes flere universiteter i Norge
  • At forskningsressurser ikke spres for tynt ut, men samles i gode fagmiljøer
  • At høyskoler og universiteter i større grad skal tilby studieplasser på utdanningsløp samfunnet etterspør
  • Se på finansieringsmodellen i høyere utdanning for å se om den kan være med på en mer positiv måte å samle større fagmiljøer på alle de enkelte universitetene
  • At det etableres en statlig tilskuddsordning til koordineringsoppgaver knyttet til desentraliserte tilbud i høyere utdanning
  • Utvikle en infrastruktur med regionale karrieresentre i hvert enkelt fylke for både enkeltpersoner og organisasjoner/bedrifter
  • Stimulere universiteter, høyskoler, fagskoler og studieforbund til å skape mer fleksible studiemuligheter. Studier bør kunne gjøres på internett, gjennom for eksempel bruk av streaming og podkasting av forelesninger via regionale karrieresentre eller andre «utenfor campus» -løsninger – også samtidig som man er i jobb
  • At høyskoler og universiteter i større grad skal tilby studieplasser på utdanningsløp samfunnet etterspør og t støtten institusjonene mottar på sikt skal henge tettere sammen med dette.
Bli medlem i AUF