Solenergi - AUF

Solenergi

Solenergi er den fornybare energikilden som globalt sett har størst potensiale. Til tross for at Norge ikke er et solfylt land er det fremdeles mulig å utnytte den solstrålingen som treffer landet vårt. AUF vil gjøre det enklere for private bedrifter og enkeltpersoner å utnytte solenergi og at dette bør støttes økonomisk. Det trengs en nasjonal satsing for å få satt i gang en utbygging av solenergi i Norge. Det må lages en tydelig strategi på hvordan man kan utvikle et konkurransedyktig marked for solenergi.

AUF vil:

  • Gi støtte til privat oppføring av solcellepanel gjennom Enova
  • Ha en nasjonal satsing med 40% investeringsstøtte for solcelle- og solfangeranlegg • At det lages en strategi for solenergi som legger til rette for utvikling av et hjemmemarked for solenergibruk
Bli medlem i AUF