Seksuell og reproduktiv helse internasjonalt

Reproduktiv helse handler om å ha en trygg graviditet og fødsel, beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer, muligheten til familieplanlegging og prevensjon. Reproduktive rettigheter er retten til informasjon om og tilgang til prevensjon, rett til tilpasset helsehjelp i forbindelse med prevensjon, graviditet og fødsel. AUF mener Norge skal bedre kvinners reproduktive helse gjennom å lede an en internasjonal kampanje for å forsvare og styrke de reproduktive rettighetene.

Seksuell helse handler om å ha seksuelle erfaringer fri fra tvang, diskriminering og vold, uavhengig av seksuell orientering og bakgrunn. Seksuelle rettigheter er retten til tilgang på best mulige helsetjenester og seksualundervisning og respekt for kroppslig integritet. Det er også retten til å velge om en vil være seksuelt aktiv eller ikke, og til fritt å kunne velge partner uavhengig av seksuell orientering og bakgrunn, uten å oppleve diskriminering, tvang eller vold.

Kvinners sosiale og økonomiske frigjøring henger tett sammen med muligheten til å styre egen fruktbarhet og dermed familieplanlegging. I tillegg må alle kvinner leve liv frie for vold og overgrep. I kampen for seksuelle rettigheter og mot overgrep og vold kan Norge spille en viktig rolle. AUF mener Norge skal jobbe for at spørsmål om seksuelle og reproduktive rettigheter tas opp i FNs kommisjon for befolkning og utvikling, FNs kvinnekommisjon, FNs menneskerettighetsråd og at Norge selv tar det opp i FNs generalforsamling.

AUF mener:

  • At Norge skal etablere et fond for seksuell og reproduktiv helse som skal gjøre familieplanlegging gjennom tilgang på prevensjon mulig for kvinner over hele verden med 1 mrd i året, i tillegg til dagens satsing på feltet
  • At Norge skal ta initiativ til flere giverlandskonferanser og danne en internasjonal kampanje for reproduktive rettigheter
  • At Norge skal ta opp seksuelle og reproduktive rettigheter i FN-systemets ulike organer for å få frem nye handlingsplaner og globale politiske tiltak
  • At Norge skal særlig ta opp disse temaene med stater som er passive til eller arbeider mot seksuelle og reproduktive rettigheter, spesielt USA