Seksuell helse

Dagens samfunn preges av få tabuer, stor åpenhet og stadig større toleranse for mangfold av legninger. Denne utviklingen er et gode. Sex og seksuell legning er temaer som bør være preget av frihet, respekt og åpenhet. Seksualitet og sex er for mange unge et vanskelig og misforstått tema. Manglende forståelse for grensesetting er et utbredt problem. Dessuten er det mange som møter utfordringer knyttet til deres kjønn. AUF mener det er viktig at fellesskapet fremmer gode verdier og forståelse knyttet til seksualitet, og tilrettelegger for at alle fritt kan være seg selv kjønnsmessig.

 

I dag er det seksjonen for transseksualisme på Rikshospitalet som tar imot søknader og driver med kjønnskorrigerende behandling. AUF vil styrke kompetansen på dette feltet.

 

AUF vil:

  • Ha en bedre seksualundervisning i skolen, som gir en balansert kunnskap om sex
  • Sette fokus på samtykke og grensesetting i seksualundervisningen i skolen
  • Gi alle opp til 25 år tilbud om gratis prevensjonsmiddel, som også innebærer hormonspiral, p-sprøyte, p-stav og lignende
  • Gi gutter tilbud om å ta HPV-vaksine på skolen, på lik linje med jenter
  • Opprettholde økonomisk støtte til ungdomstelefoner som SUSS
  • Opprette en forsøksordning ved å etablere et alternativt kompetanse- og behandlingssenter for transpersoner utenfor Oslo
  • Fjerne kravet om sterilisering for å endre juridisk kjønnsstatus
  • Innføre kjønnsnøytrale personnummer