Nullvekst i biltrafikk

Som en måte å redusere bruken av privatbil mener AUF at fremtidens bykjerner skal være bilfrie. Et slikt tiltak vil være effektivt for luftkvaliteten i byområdene og gi kollektivtransport et løft. Bilfrie bykjerner vil i hovedsak gjelde privatbiler og ikke for varetransport, anleggstrafikk og taxi. AUF synes likevel at det er viktig å finne en balanse mellom bilfrie bykjerner og varehandel. Derfor er det viktig at man har gode løsninger for transport av mennesker med og uten varer til og fra sentrum. AUF ser på dette som en måte til å tenke helt nytt på hvordan varer og mennesker skal transporteres i fremtiden og mener at mange norske byer bør begynne å se etter nye, bedre og mer effektive løsninger.

AUF mener det bør opprettes flere bilkollektiv. I dag finnes dette i flere norske byer. Ved å kjøpe seg inn i kollektivet får man tilgang til å leie ulike biler for det formål og over den tidsperioden man selv ønsker. AUF ser på dette som en god måte til å kutte i utslipp ved at mange heller velger å være deleier i et bilkollektiv, og bruker bil når de virkelig trenger det,  fremfor å eie sin egen bil og kjøre langt oftere. AUF mener derfor at der det mangler bilkollektiv skal det gis støtteordninger for etablering og der det er få interesserte skal det gis tilskudd for å komme over kritisk grense. I offentlig støtte bilkollektiv skal alle bilene i et bilkollektiv være el-biler, hydrogenbiler eller biler som går på biodrivstoff.

 

Det må bli dyrere for privatbilister å benytte seg av veiene blant annet gjennom innføring av rushtidsavgift i de største byene. AUF vil også innføre en differensiert veibruksavgift hvor kjøretøy med høye CO2-utslipp betaler mer for bruk av veiene. Det må også innføres fordelsbeskatning på parkering betalt av arbeidsgiver.