Politisk deltakelse globalt

Folks mulighet til å si sin mening og være aktiv i organisasjoner blir stadig vanskeligere og farligere. Organisasjoner blir oftere møtt med lovverk som begrenser deres mulighet til å organisere seg, eller lover som kriminaliserer legitim sosial protest. Selektive drap på aktivister har blitt vanligere. Organisasjoner som representerer grupper i samfunnet som er langt fra makten er nødvendige for å utfordre ressursfordelingen. Når slike organisasjoner ikke lenger kan operere fritt, setter det demokratiet på spill.

AUF ønsker:

  • At det utarbeides en egen strategi for innretning av samarbeid med mellominntektsland med vekt på fordeling og demokratisering
  • Å øke den politiske og økonomiske støtten til representative organisasjoner som fremmer marginaliserte gruppers rettigheter og interesser, også arbeidstakerorganisasjoner