Plast

AUF vil at Norge skal gå foran i å finne alternativer til plast, i å redusere forbruket av plast og i å gjenvinne plasten som finnes i naturen. Norge kan gå i front med teknologi for å finne plast i havet og resirkulere den. Vi må også bygge opp kompetanse på å lage nye produkter av gjenvunnet plast. AUF mener at vi har kompetanse og ressurser til at 25% av all plast i Norge skal være fornybart innen 2025.

AUF vil:

  • Innføre en plastavgift på ny plast for å gjøre det gunstig for bedriftene å kjøpe gjenvunnet plast
  • Forby produksjon, import og distribusjon av plastposer og engangs-plastprodukter
  • Forby bruk av mikroplast i produkter
  • Ha et felles europeisk pantesystem
  • Gi støtte til bedrifter som vil starte opp med å lage nye produkter av gjenvunnet plast
  • Sette i gang et stort prosjekt for å finne plast i havet og rydde denne sammen med aktuelle bedrifter, akademia og klimateknologifondet
  • Erstatte gummigranulat med mer miljøvennlige alternativer
  • Erstatte plastflasker og -emballasje med mer miljøvennlige alternativer der det er mulig