OSSE

OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) sin oppgave er å forhindre konflikter i og rundt Europa, med utgangspunkt i FNs sikkerhetspolitikk. OSSE jobber for å styrke det økonomiske og sikkerhetspolitiske samarbeidet, med fokus på konflikthåndtering og menneskerettigheter.

AUF vil:

• At OSSE bør styrkes og få en mer framtredende rolle i forebygging av konflikter gjennom mekling og diplomati.

• At organisasjonen må gis sanksjonsmuligheter og ivaretas som en arena for dialog.

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016.