Økonomiske forskjeller

For oss er målet en solidarisk velferdsstat med små økonomiske forskjeller og vilje til å dele. Alle skal bidra etter evne og få etter behov. På den måten skaper vi et Norge med mer frihet og mindre urettferdighet. En sterk offentlig velferdsstat er en forutsetning for et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Offentlige tjenenester, selskaper, infrastruktur og naturresurser, må ikke privatiseres eller konkurranseutsettes.