Offentlig eierskap - AUF

Offentlig eierskap

AUF ønsker en aktiv stat med fortsatt betydelig eierandel i næringslivet. Et sterkt og aktivt offentlig eierskap mer med på å ivareta samfunnshensyn og en bærekraftig utvikling, samt fører til en mer langsiktig næringsutvikling. Gjennom offentlig eierskap sørger vi for at mer er politisk styrt, i stedet for å overlate det til markedet. Det er viktig at det offentlige har kontroll over viktige sektorer i norsk økonomi, som energisektoren og infrastruktur. AUF ønsker ikke at staten kun er inne på eiersiden, men at man også bruker eierskapet aktivt.

 

AUF vil:

  • Ha et enda mer aktivt statlig eierskap i nøkkelsektorer
  • Jobbe for at staten går inn på eiersiden i flere nøkkelbedrifter
  • At staten skal bruke sitt eierskap til blant annet å begrense lederlønninger, og rette selskapenes fokus mot bærekraftighet og vise samfunnsansvar i utlandet
  • At strategiske naturresurser skal sikres felleskapet, hjemfallsretten må videreføres og utvides til også å gjelde mineralressurser. Infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning, som offentlige veier, jernbane, havner, viktige flyplasser, vannverk og hovedstrømnett skal være eid av det offentlige
  • Beholde eierskapet i store og viktige selskaper, for å sikre at hovedkontorene forblir i Norge
  • At man maksimalt skal kunne tjene lønnen til den lavest lønnede i selskapet ganger 10
Bli medlem i AUF