Nulltimerskontrakter - AUF

Nulltimerskontrakter

Etter at Høyre og Frp regjeringen svekket arbeidsmiljøloven har man sett en økning av midlertidige ansatte. AUF er opptatt av at arbeidstakere skal ha hele, faste stillinger – og at det skal være et overordna mål i arbeidspolitikken. I dag tilbys mange arbeidstakere det som kalles «nulltimerskontrakter». Dette er arbeidskontrakter uten en stillingsprosent og uten et minimum med antall timer du vet du skal jobbe. Uten fast stillingsprosent vet man ikke om eller hvor mye man får utbetalt i lønn, hvorvidt man får utbetalt lønn ved sykdom og man mister muligheten til å planlegge sin egen hverdag når man ikke vet hvor mye man skal jobbe. Dette skaper usikkerhet og utrygghet i arbeidslivet. AUF ønsker et arbeidsliv der alle kan oppleve et trygt og seriøst arbeidsliv.

 

AUF vil:

  • Forby nulltimerskontrakter i alle sektorer uten et minimum antall timer eller prosent
  • Forby arbeidskontrakter i bemanningsbransjen hvor man ikke får lønn mellom oppdrag
Bli medlem i AUF