Norge som kandidat til Norges sikkerhetsråd

AUF støtter et norsk kandidatur til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-22. FN er den største demokratiske institusjonen i vår tid, og må hegnes om i en tid der autoritære krefter er på fremmarsj. En rotasjon av land i sikkerhetsrådet som er opptatt av å holde verdensorden vil være et viktig bidrag.

Grunnpilarer i norsk utenrikspolitikk har lenge vært fredsdiplomati, menneskerettigheter og humanitære initiativ. Ved et potensielt sete i sikkerhetsrådet mener AUF at Norge må sette disse verdiene høyest. De siste årene har man sett at USA, i kraft av sitt sete i sikkerhetsrådet og nær alliert med Israel, hindrer gransking av dødelig voldsbruk i Palestina. Om Norge skulle få et sete ved bordet i sikkerhetsrådet er det AUFs klare forventning at Norge er tydelige på at folkeretten gjelder alle, også palestinere på Gazastripen. Som nær alliert av USA er det avgjørende at Norge tenker og handler selvstendig som medlem av sikkerhetsrådet. AUF vil advare mot en situasjon der Norge legger seg tett opp mot USA og stemmer likt som dem, og ikke tør å være selvstendige.