Norden

AUF mener et tett nordisk samarbeid vil styrke alle landene på viktige områder, og ønsker å spille mer på de ulike landenes styrker for et samlet sterkere Norden. Etter etableringen av Nordisk Råd i 1952 har det blitt satt fokus på å utforme felles politikk innen utdanningssektoren, på miljøområdet og for å fjerne barrierene for bevegelsesfrihet mellom landene. AUF er positive til dette og ønsker tettere integrasjon med de nordiske landene.

AUF vil:

  • Utvikle samarbeidet med de nordiske landene.
  • Ha en felles opptaksordning til høyere utdanning i Norden.
  • Samkjøre forskningsmiljøer- og midler i Norden