Niqabforbud

AUF mener det ikke skal innføres et forbud mot å bruke heldekkende plagg i det offentlige rom.

I 2012 innførte Frankrike et forbud mot heldekkende plagg i offentligheten. Det ble reist sak mot den franske stat i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), som gikk på at forbudet var et inngrep i privatliv og krenket religionsfriheten. EMD erklærte 1.juli 2014 at forbudet ikke er menneskerettighetsstridig, de anbefaler ikke et forbud, men skriver at det er menneskerettslig svært problematisk.

Minotenk anslår at omtrent 50-100 personer bruker niqab i Norge i dag, dette tilsvarer 0,001% av befolkningen. Det er vanlig lovgivningspraksis at vi kun har universelle lover. AUF mener det er problematisk å ha en lovgivning som rammer så lite som 1 per 100.000.

Mangfoldsamfunnet Norge bygger på flotte verdier om livssyns- og trosfrihet, et niqab-forbud vil ikke legge til rette for at religioner og kulturer kan leve side om side i gjensidig respekt. Vi ser allerede at kvinner i innvandringsmiljøet allerede faller utenfor, fordi de ikke er i arbeid. Et forbud vil føre til at kvinner som bærer niqab vil føle seg isolert fra samfunnet.

I Norge skal en ha frihet til å være seg selv, dette sikres ikke ved at vi skal vedta hvilke plagg som tillates i det offentlige rom. Det må fokuseres på å øke mulighetene til kvinnene, ikke innskrenke deres valgfrihet.

AUF frykter at et eventuelt forbud kan nøre opp under framstillinger om at Norge er et lite inkluderende samfunn, som igjen kan føre til økt radikalisering. Bruk av niqab kan være problematisk, men løsningen er ikke et forbud.